Børn og unge

Det er svært, når et familiemedlem af en eller anden årsag ikke trives. En familie kan pludselig stå med et barn/ung, der mærker modgang, opgivelse eller frustrationer, som de ikke selv kan løse. Forældre kan opleve ikke at have en ide om, hvor det kom fra - eller hvorfor. Barnet/ den unge har ikke sagt noget, da det ikke vil bekymre sine forældre. 

Nogle af de problematikker, jeg møder hos børn og unge er f.eks. lavt selvværd, lav selvtillid, tristhed, depressioner, stress, angst, spiseforstyrrelser, cutting, misbrug, skilsmisse, sygdom, dødsfald, sorg, mobning. Nogle har andre udfordringer eller særlige vanskeligheder i bagagen. 

Det at indgå i sociale fællesskaber, at kende de sociale færdselsregler. At turde stå ved sig selv, egne meninger og holdninger – kan for mange børn og unge være besværligt. Det, at finde sin plads og finde sig til rette i sig selv, er en udfordring for mange. Der er mange valg som skal tages i børne- og ungdomsårene.

Børn og unge kan have stor gavn at et veludført samtaleforløb. Her kan de opnå indsigt og få værktøjer, som kan øge deres selvtillid og -værd.

I er meget velkomne til at kontakte mig til en uforpligtende snak, om terapi vil kunne gavne netop jeres barn/ ung. Hvis I vælger at afprøve det, kan de første 15 minutter af den første samtale være sammen med en forælder og de næste 30 minutter være alene. Derefter tager vi sammen stilling til, om der skal startes et forløb.