- der findes et utal af faktorer, der kan påvirke
og belaste den enkelte families trivsel...

Familieterapi

I familier ønsker vi, at alle familiemedlemmer trives og har det godt. Det findes et utal af faktorer, der kan påvirke og belaste den enkelte familie. Det kan f. eks. være sygdom, skilsmisse, sammenbragte børn eller dødsfald. Mistrivslen kan komme til udtryk på mange måder. Fælles for disse er at, de ofte har en negativ indvirkning på familiedynamikken.

Hele familien kan have brug for at sætte ord på, hvad de føler og tænker. Rum og plads til at turde sige, at man er sur, vred, bange eller ked af det.

Sammen vil familien få en forståelse for hinanden og for, hvad familien ”gør” ved hinanden. I vil som familie få værktøjer til, at løse nuværende og fremtidige konflikter. Der opfordres til at alle familiemedlemmer deltager. Der arbejdes med familiens egne ressourcer til at håndtere deres situation. I denne form for terapi prioriteres det, at I får holdbare og konkrete arbejdsredskaber som sikrer, at I fremadrettet opretholder sunde og nære relationer indbyrdes. 

I er meget velkomne til at kontakte mig til en uforpligtende snak, så vi kan finde ud af, om terapi vil kunne gavne netop jeres familie.