- der lægges stor vægt på, at lære sig selv at
kende og acceptere sig selv som den man er...

Individuel terapi

Vi vil i indledende samtale forventningsafstemme. Herved sikre dig bedst muligt udbytte af terapien. I denne form for terapi investerer du i dig selv. Jeg lægger stor vægt på, at du lærer dig selv at kende og accepterer dig selv, som du er. At du kommer til at forstå dine føle-og handlemønstre. 

Livsbegivenheder forandrer os på godt og svært. Vi er i konstant udvikling og spørgsmålet er, om vi udvikler os i en retning, som vi er glade for og tilfredse med.

I terapien kan du få klarhed over, hvilke værdier du prioriterer, og om disse er afbalanceret i din nuværende livsstil. Du kan f.eks. have nogle indre overbevisninger, som spænder ben for, at du når dit opsatte mål.

Individuel terapi kan være hjælpsomt for mange. En gevinst til personlig udvikling, som kan bidrage til et rigere og mere tilfredsstillende liv.

Individuel terapi bruges ikke kun til at bearbejde kriser og traumer. Det bruges også i stor udstrækning til at få selvindsigt. Der mulighed for, at øge opmærksomheden på egne behov og tilegne sig redskaber, som kan sikre hensigtsmæssige handlinger. 

Det gode liv måles ofte i tre overordnede temaer. Det ene er helbred -det psykiske og fysiske. Det andet er velstand - arbejdsliv og økonomi. Det sidste er kærlighedsliv -nære relationer, ægtefælde, børn og gode venner. Disse tre overordnede temaer kan være afsæt for, hvilke områder du ønsker indsigt i og redskaber til at forbedre.  

Jeg kan hjælpe dig ved at spejle dig i dine blinde vinkler, og derved kan du handle anderledes på fastlåste reaktionsmønstre.  

I terapien skabes der balance, du bliver bevidst om, hvad du giver fokus og hvorfor. Dette er bl.a. medskabende til en meningsfuld og retningsbestemt dagligdag, der giver overskud og glæde.

Du er meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak, så vi kan finde ud af, om terapi vil kunne gavne netop dig.