Supervision

Det gode arbejdsmiljø er ikke en selvfølge. Det bør prioriteres af firmaer, der ønsker et stabilt og maksimalt udbytte af sin personalegruppe.

 

Der er udarbejdet talrige raporter om at, når kommunikationen er hensigtsmæssig og præcis, falder sygefraværet.

Gode kommunikationsfærdigheder skaber de bedste forhold blandt mennesker, derfor arbejdes der målrettet på, at genvinde eller bibeholde trivsel på arbejdspladsen.

Nedenfor ses der en række eksempler:

  • En kontinuerlig, faglig og personlig udvikling af medarbejdergruppen.
  • Erfaring og viden gøres aktiv og brugbar med henblik på at styrke den kommunikative proces i en medarbejdergruppe
  • Alle får ”rum” til at reflektere over egen praksis. Samt hjælp til at støtte og udvikle egne kompetencer
  • Mulighed for at øge/optimere et godt kollegialt samarbejde og holdånd 

​Supervision kan struktureres og udføres ud fra flere forskellige metoder. Det afhænger af, hvilket mål der ønskes indfriet. Inden I starter et supervisionsforløb er der flere forhold, som afklares; mål, antal sessioner, varighed, tavshedspligt, rammer og retning.

Supervisionen er et fristed, hvor tonen holdes ordentlig og eventuelle konflikter løses med en skarp styring, stor forståelse og ikke mindst rummelighed.