Profil

Lotte Skouboe

Jeg har en socialfaglig grunduddannelse som lærer. I ti år underviste jeg på Esbjerg Ungdomsskole. Derefter hentede jeg fem års erfaring som leder på et psykosocialt døgnbehandlingscenter. Jeg er certificeret psykoterapeut - en 4,5 års efteruddannelse. Jeg har de sidste 14 år været i behandlingsregi, kommunalt såvel som privat.

Udover terapien i mine egne lokaler har jeg fungeret som psykoterapeutisk konsulent og koordinator for Vejen Kommune. Hvor jeg har varetaget gruppeterapi for unge mellem 18-30 år, individuel terapi til børn og unge, samt samtaler med ansatte og supervision for personalegrupper. 

Jeg har indvidere samarbejde med flere virksomheder, som jeg understøtter som psykologisk virksomhedskonsulent i rekruteringsprocesser, medarbejdertrivsel herunder stresshåndtering og ledelsessparring.

 

Curriculum Vitae

Jeg har som lærer, leder, psykoterapeut, konsulent og koordinator 25 års erfaring i arbejdet med mennesker, der af en eller anden årsag har haft brug for vejledning eller hjælp.

Uddannelse

1996- 2000 Lærer, Ribe Statsseminarium 

2008-2011 Psykoterapeut Institut IFUAM

2014-2016 Psykoterapeut Institut IFUAM - overbygning med specialisering i gruppe-, familie- og parterapi

Erfaring

1996 – 2000 fastansat timevikar – førte klasser til eksamen i dansk og engelsk

2000- 2008 fastansat lærer på Esbjerg ungdomsskole, specialklasse – udadreagerende unge. Førte 8 hold til eksamen i dansk og engelsk

2008-2012 Afdelingsleder af Vængegården, psyko-socialt døgnbehandlingscenter

 • Faglig ledelse - med fokus på kerneopgaven og henblik på, at understøtte og sikre kvalitet i opgaveløsningen. Etablering af rammer for faglig sparring og vidensdeling.
 • Strategisk ledelse – at arbejde med visioner, mål og strategier.
 • Personaleledelse af forskellige faggrupper: socialrådgivere, SSA, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter, psykolog, læge og psykiatere.
 • Sundhedsfaglig viden om ADHD, ADD, OCD, autisme, borderline, skizofreni, selvskadende adfærd, misbrug, angst mv.
 • Prioritering af faglige/pædagogiske/socialrådgiveropgaver i forhold til udviklingsplaner, statusskrivelser og indsatsområder.
 • Sikre, at faglig viden på tværs af faggrupper og erfaringer anvendes, deles, udvikles og forankres i institutionen
 • Sparringspartner for det øvrige ledelsesteam
 • Rekruttering af medarbejdere (ansættelse og afskedigelse)
 • Afholdes af medarbejder- og udviklingssamtaler
 • Udvikling af kommunikationsstrategier i forhold til forandringsprocesser
 • Sikre sammenhænge mellem ministerielle love og bestemmelser, samt kommunale politikker
 • Funktionsbeskrivelser til alle ansatte på tværs af faggrupper
 • Terapeutiske udredninger, behandlingsstrategier, statusrapporter, indstillinger, anbefalinger og journalskrivning
 • Kendskab til og opmærksom på ændringer af paragraffer samt enkeltydelser
 • Løn- og økonomistyring

2012- 2021 Psykoterapeutisk konsulent og koordinator for Vejen Kommune 

 • Kognitiv terapi
 • Gestaltterapi
 • Adfærdsterapiterapi
 • Systemisk familieterapi
 • Narrativ kommunikation
 • Gruppeterapi
 • Familieterapi
 • Parterapi
 • Supervision for personalegrupper
 • Debriefing – ved akut opståede situationer
 • Arbejdet med grænsesætning, konfliktløsning, kontaktfuld kommunikation og kropslige signaler. Betydning af tilknytning for ungegrupper
 • Siddet i to kommissorier- udarbejdelse af udkast til ny reform for Børn & Unge i mistrivsel - til implementering af ny ungestrategi.
 • Lavet beskrivelser for ledere til implementering af High Performance Team
 • Lavet et udkast til at sammenkoble socialstyrelsens FIT-system med CIS-modellen, som mange kommuner bruger.