Psykologisk virksomhedskonsulent

Ledelse:
I ledelse skal træffes beslutninger, som kan have konsekvenser for virksomheden og dennes ansatte.

Det kan være personligt udfordrende, at lede og fordele arbejdet i en organisation. Det kræver en psykisk robusthed, at kunne yde dit maksimale i længerevarende perioder. At du kan bevare begge med på jorden - stå fast, under turbulente forhold.

Jeg kan sammen med dig, arbejde aktivt med, hvordan du forener firmaets interesser og dine personlige værdier.Så du kan imødegå de udfordringer, der måtte vise sig, med ro og overblik.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar, at medarbejderne arbejder under forhold, der ikke forårsager ulykker, sygdom eller nedslidning både fysisk og psykisk.

Får du den sparring, du skal have?  

Medarbejdere:  
Personalegruppen er en uundværlig hjørnesten i enhver virksomhed, og god arbejdskraft kan være svær at finde. Det er derfor ganske væsentligt at pleje sine medarbejdere og tilgodese de behov, der uomtvisteligt opstår. Den gode arbejdskraft skal passes og plejes for at bevare sin høje ydeevne og stabilitet.

Flere og flere virksomheder møder et stigende behov for at kunne tilbyde deres ansatte samtaler hos en psykoterapeut eller psykolog. Virksomheder finder det forebyggende og meget givtigt for arbejdspladsen.

Er ”skaden” sket, så kan jeg være behjælpelige med at få medarbejderne tilbage på ret kurs hurtigst muligt. Et samtaleforløb bør ses som en investering i virksomheden, på lige vilkår med øvrige tiltag, der er foretaget for at højne effekten og produktiviteten.

Supervision:

Det gode arbejdsmiljø er ikke en selvfølge. Det bør prioriteres af firmaer, der ønsker et stabilt og maksimalt udbytte af sin personalegruppe.

Der er udarbejdet talrige raporter om at, når kommunikationen er hensigtsmæssig og præcis, falder sygefraværet.

Gode kommunikationsfærdigheder skaber de bedste forhold blandt mennesker  og der arbejdes målrettet på, at genvinde eller bibeholde trivsel på arbejdspladsen.

Nedenfor ses der en række eksempler:

  • En kontinuerlig, faglig og personlig udvikling af medarbejdergruppen.
  • Erfaring og viden gøres aktiv og brugbar med henblik på at styrke den kommunikative proces i en medarbejdergruppe
  • Alle får ”rum” til at reflektere over egen praksis. Samt hjælp til at støtte og udvikle egne kompetencer
  • Mulighed for at øge/optimere et godt kollegialt samarbejde og holdånd 

​Supervision kan struktureres og udføres ud fra flere forskellige metoder. Det afhænger af, hvilket mål der ønskes indfriet. Inden I starter et supervisionsforløb er der flere forhold, som afklares; mål, antal sessioner, varighed, tavshedspligt, rammer og retning.

Supervisionen er et fristed, hvor tonen holdes ordentlig og eventuelle konflikter løses med en skarp styring, stor forståelse og ikke mindst rummelighed.

 

Workshops:
Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om en workshop el. temadag